Mia Habib Productions

Rabinowitz Seminar 2012

Lectures/ Talks

No Comments


Share this post

“Siden Rabinowitz levde nettopp her, i Haugesund, har byen både en klar forpliktelse og en unik mulighet til å arbeide for at nåtidens generasjoner, på tvers av alle grenser, kan komme hverandre nærmere i møte. Mitt forslag er at det etableres et senter for humanisme i Moritz Rabinowitz’ navn, der foredrag, diskusjoner, forskning og kunst inngår som naturlige aktiviteter i driften. Hovedfokuset må være at kampen for menneskerettigheter og rettferdighet er noe som pågår hver eneste dag; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.”

Gründervirksomhet

Har de lokale gründerne Mia Habib, Rune Bruvik og Eli Sævareid noe til felles? Hva er det som kjennetegner entreprenører som lykkes? Handler det om personlighet eller faglig kompetanse, og er det egenskaper som går på tvers av bransje, størrelse og generasjoner? Stiller globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet nye krav til gründere? Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert.

www.moritzrabinowitz.no

0 Responses to this post
Add your comment